فروش قرآن ویژه مساجد و ختم گروهی

۱٫ قرآن ۳۰ پاره (هرجزء دریک جلد) : شامل سی جزء کامل قرآن کریم می باشددریک دوره ی ۳۰ پاره ارائه می شود.این دوره قرآن برای مجالس خصوصی وخانگی ومجالس کوچک ختم قرآن(درماه مبارک رمضان یا ختم قرآن برای اموات) که درآن وقت کافی برای قرائت(۴۵تا۶۰ دقیقه) درنظر گرفته شده می باشد.این دوره قرآن همراه با یک عدد جعبه کوچک و مناسب برای نگه داری درمنزل برای رجوع به آن یا اماکن عمومی ومذهبی مناسب می باشد.

۲٫ قرآن ۶۰ پاره (هرجلدشامل نیم جزء که درکل یک دوره کامل قرآن کریم می شود) : یک دوره ۶۰ جلدی ازقرآن کریم دریک جعبه شکیل است که برای مجالس خصوصی وخانگی ومجالس متوسط ختم قرآن(درماه مبارک رمضان یا ختم قرآن برای اموات) ویا وقف درمساجد واماکن متبرکه (خصوصابرای اموات) که درآن وقت کافی برای قرائت(۲۰تا۴۰ دقیقه) درنظرگرفته شده می باشد.

۳٫ قرآن ۱۲۰پاره (هرجلد شامل یک حزب ازقرآن کریم که درمجموع یک دوره کامل می شود) :
یک دوره ۱۲۰جلدی ازقرآن کریم در دو جعبه است که برای مجالس خانگی ومجالس بزرگ ختم قرآن(درماه مبارک رمضان یا ختم قرآن برای اموات) ویا وقف درمساجد واماکن متبرکه (خصوصابرای اموات) می باشد هرجلداز این دوره دارای دو تا پنج برگ از قرآن کریم است و بسیار زود قرائت می گردد.

(quran30.blog.ir)