معرفی دو کتاب در حوزه نماز
نماز

 

کتاب «نماز و آسیب‌های اجتماعی» عنوان کتاب نخست است که با زیرعنوان «با نگاهی به: طلاق، ناهنجاری جنسی و افول سرمایه اجتماعی» توسط حجت‌الاسلام ابوالفضل ساجدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی با همکاری غلام‌حیدر کوشا منتشر شده است.
کتاب، «نماز و ساز و کارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» است که به تحلیل آیات قرآن و روایت‌های اهل‌بیت(ع) بر اساس دیدگاه‌های آسیب‌هی اجتماعی می‌پردازند و به قلم حجج‌اسلام محمد داوری و علی سلیمی و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

نگارش این دو کتاب در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرمودند: «از موثرترین راهکارها برای کاهش آسیب های اجتماعی نماز است.»